Skip to main content

Schoolvisie / pedagogisch project

Als autonome podiumkunstenopleiding binnen het vrij onderwijs is Kunsthumaniora Lemmensinstituut uniek.
Onze school heeft een rijke traditie en biedt vanaf de tweede graad studierichtingen muziek, dans en woordkunst-drama
voor jongeren met een artistieke interesse en basisaanleg.

Kunst&Humaniora

Ons onderwijs steunt op twee evenwaardige pijlers: een kwalitatieve, uitdagende en breed oriënterende algemene vorming, én een verrijkende en duurzame verdieping in de podiumkunsten.

We bereiden onze leerlingen voor op hoger (kunst)onderwijs. Daarom leggen we de lat hoog zonder de noden van de individuele leerling uit het oog te verliezen.

Kansen om te groeien

Leren is leven. Leven is een avontuur. Op hun route willen we onze leerlingen gidsen. Soms leidend, liever begeleidend. We bieden jongeren kansen om te groeien en dagen hen uit om op een creatieve manier vorm te geven aan hun (artistieke) dromen. Samen bouwen we aan een warm schoolklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Leren en leven, dat is vallen en opstaan. Leerlingen beseffen dat ze hun dromen kunnen waarmaken met de juiste inspanningen, een gezonde portie gedrevenheid en positief groeigericht denken.

Samen school maken

Theatergezelschappen, orkesten, koren, filmcrews, … ze weerspiegelen de wereld in het klein. Om onze jongeren optimaal voor te bereiden op hun toekomst stimuleren wij zowel verantwoordelijkheidszin en autonomie als samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. We zien de ouders hierbij als een belangrijke partner.

Kunst maken, school maken, dat doen we samen.

Virtuele tour

Maak hier een virtuele tour door onze gebouwen van school en internaat. De beelden werden gemaakt op een zeldzaam stil moment op onze anders zo bruisende campus vol leven, muziek, theater, dans,...

Dagindeling

Alle dagen dagen starten de lessen om 9u. Nieuwe bevindingen benadrukken het belang van voldoende slaap voor het tienerbrein. Een goede nachtrust is cruciaal om alert te blijven, problemen effectief op te lossen, stress te kunnen hanteren en informatie adequaat op te nemen. Daarnaast speelt slaap een essentiële rol in de ontwikkeling van de hersenen en ondersteunt het onze cognitieve functies. In lijn met deze inzichten hebben we weloverwogen besloten om de lessen om 9 uur 's ochtends te laten beginnen. Op vrijdag stoppen de lessen om 15.50 uur.

Maandag tot en met donderdag

Voormiddag
9u - 9.50u

Lesuur 1

9.50u - 10.40u

Lesuur 2

10.50u - 11.40u

Lesuur 3

11.40u - 12.30u

Lesuur 4

12.30u - 13.30u

Lunch

Namiddag
13.30u - 14.20u

Lesuur 5

14.20u - 15.10u

Lesuur 6

15.20u - 16.10u

Lesuur 7

16.10u - 17u

Lesuur 8

Vrijdag

Voormiddag
9u - 9.50u

Lesuur 1

9.50u - 10.40u

Lesuur 2

10.50u - 11.40u

Lesuur 3

11.40u - 12.30u

Lesuur 4

12.30u - 13.30u

Lunch

Namiddag
13.30u - 14.20u

Lesuur 5

14.20u - 15.10u

Lesuur 6

15.20u - 16.10u

Lesuur 7

Hier leeft wat

Projecten

Op vooraf geplande dagen schorten we alle lessen op en maken we tijd voor artistieke projecten, doorgaans o.l.v. gastdocenten. Vaak sluiten we de projecten af met een optreden in eigen huis of op verplaatsing. Daarnaast werken onze leerlingen soms mee aan bepaalde producties van de hogeschool.

Soirées

Tijdens een tiental avonden slaan leerlingen dans, circus, woord en muziek de handen in elkaar om een kort gevarieerd artistiek programma in elkaar te knutselen en dat te presenteren voor publiek.

On stages

Avondvullende dans-, circus-, muziek- en woordvoorstellingen (zesdejaars in november, vijfdejaars in maart, derde- en vierdejaars in mei). Een selectie uit deze voorstelling wordt hernomen na het oudercontact.

Concert-, dans- en theaterbezoeken

Alle leerlingen wonen jaarlijks een aantal concerten, dans- en theaterproducties bij. Daarnaast kunnen ze steeds vrij kiezen uit het concertenaanbod van de hogeschool.

Geïntegreerde Proef (GIP)

Gedurende een jaar werken de laatstejaars zelfstandig toe naar een eigen recital/voorstelling. Via een artistiek onderzoek en een vakoverschrijdende aanpak ondervinden ze hoe deze werkwijze hun artistieke praktijk versterkt.
De conclusies van hun onderzoek worden vastgelegd in een paper; hun GIP-recital of -voorstelling vormt de bekroning van hun artistieke studies aan onze school.

Studie-uitstappen

Taaluitstap Frans, Keulen, Berlijn, het Vlaams Parlement, uitstap aardrijkskunde, tentoonstellingen …

Voor het goede doel

Oxfam Wereldwinkel op school, Koffiestop Broederlijk Delen, benefietconcerten, schrijf-ze-vrij-dag Amnesty International, Soep op de Stoep …

Artistieke initiatieven

Gedichtendag, Dag van het KSO, concerten met Jong Symfonisch Leuven, uitnodiging gastsprekers en gastdocenten voor concert- of theaterinleidingen en masterclasses, extra muros-concerten en -voorstellingen, Lemmens viert Kerst …

Initiatieven van leerlingen, leerkrachten en opvoeders

Free podia en sportactiviteiten, Chrysostomos, Music for Life, cd- en dvd-opnames, De Bakermat (seksuele opvoeding), klasconcerten, YOUCA, welkomstbarbecue …

Sportdag

Bezinningsdagen

Studiekeuzedag voor de zesdejaars met bezoek aan de Sid-Inbeurs

Maak kennis met ons team

Zorg op school

Als een leerling bepaalde moeilijkheden ondervindt bij het leren of niet helemaal goed in zijn vel zit, staan er heel wat mensen klaar om hem te ondersteunen. De opvoeders op het secretariaat zijn eerste aanspreekpunt. De titularis en artistieke cotitularis ontfermen zich over de leerlingen van hun klas. Maar de kleinschaligheid en unieke manier van samen leren en leven, maakt dat alle collega’s dicht bij de leerlingen staan. Zeker het heel persoonlijke contact via de individuele lessen zorgt voor een unieke band met de hoofdvakleerkracht.

Uiteraard staan directie, klasteam en opvoeders klaar, ook de begeleidende klassenraad komt op geregelde tijdstippen bij elkaar. Is er meer zorg nodig staat Bram Roosens, de zorgcoördinator, klaar die nauw samenwerkt met Griet Dereymaeker, ons CLB-anker. Is er nog meer hulp nodig, kunnen we daarvoor terecht bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant.

Schoolrekening

Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee. In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we aan de ouders vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Voor sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Voor andere geven we een richtprijs mee die gebaseerd is op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

We bezorgen per trimester een schoolrekening. Indien ouders vragen hebben over of problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directie of mevrouw Lievens. We bieden de mogelijkheid om gespreid te betalen of zoeken samen, in overleg, naar een oplossing. Wij verzekeren ouders uiteraard een discrete behandeling van deze vraag.

Sterk netwerk

LUCA – School of Arts

  • Aangezien de hogeschool LUCA School of Arts in dezelfde gebouwen huist, werken we op heel wat vlakken samen.
  • Onze leerlingen, en dan vooral muziek en woord, krijgen les van heel wat experten die ook in de hogeschool actief zijn. Dit bevordert ook de doorstroom naar hoger onderwijs.
  • Doordat we op dezelfde campus zitten, zijn we ook onmiddellijk op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen in het hoger kunstonderwijs zodat wij onze voorbereiding daar kunnen op afstemmen.
  • Ook op vlak van infrastructuur en instrumentarium werken we samen. Als kleine school zouden we immers nooit zo’n imposante concertzaal, kamermuziekzaal, theaterzaal, of zo veel vleugelpiano’s kunnen aanbieden.
  • Het productiebureau van de hogeschool heeft een uitgebreide concertprogrammatie, met wekelijks één of meerdere concerten door ensembles, solisten uit eigen huis of externe producties. Onze leerlingen kunnen hier gratis naar toe. En ook LUCA drama organiseert geregeld toonmomenten met haar studenten.

Katholieke Scholengemeenschap Leuven

Onze school heeft een samenwerkingsverband met de Katholieke Scholengemeenschap Leuven.

Kunstgroep

Onze school maakt deel uit van de Kunstgroep: vereniging van alle secundaire scholen die KSO aanbieden.

CLB / ONWOB

Voor leerlingbegeleiding en zorg werkt onze school samen met het Vrij CLB Leuven en Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant.

CiB / Danscentrum Aike Raes

Op vlak van infrastructuur voor de specifieke opleidingen dans en circus werkt onze school samen met respectievelijk Danscentrum Aike Raes en Cirkus in Beweging.

Raad van bestuur

Luc Peeters

Voorzitter

Kris Wittevrongel

Afgevaardigd bestuurder

Pieterjan Osaer

Peter Dejans

Ria Vandecapelle

Maria De Smet

Bruno Sprengers

Marc Erkens