Skip to main content

Woordkunst-Drama

In de studierichting woordkunst-drama ligt de focus op taal, literatuur, podiumkunst en hedendaagse podiumpraktijk

De focus bij de algemene vakken ligt op talen en literatuur en bij de artistieke vakken op podiumkunst, afgestemd op de hedendaagse podiumpraktijk en het medialandschap. Doorheen de opleiding bouw je visie en technische basis op in spreken, spelen en maken.

Je leert niet alleen poëzie gevoelvol voordragen, maar je werkt ook aan je mimiek, zang, camera- en microfoontechniek. Je leert zelfs “juist” ademhalen en bewegen. Klassieke en moderne talen zijn daarbij je onuitputtelijke bronnen van inspiratie.

Doorheen je opleiding word je begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met voortdurende tussentijdse feedback en een constructieve eindbeoordeling.

De lessen vinden plaats in lokalen met specifieke voorzieningen: podium, belichting, audio,… Onze school heeft een eigen internaat dat enkel open staat voor leerlingen van Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Lessentabel

Het leerprogramma omvat bovendien zowel algemene (19 à 21 uur) als artistieke vakken (15 uur). De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en coaching, repetities, ...

De lessen lopen over een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag (ook op woensdagnamiddag).


Maandag: 10u – 16.50u
Dinsdag t.e.m. vrijdag : 9u – 16.50u

De lessentabel van de 3de graad is in opbouw. Op dit moment zijn we nog hard aan het werken aan de lessentabellen van het vernieuwde 5de en 6de jaar. De lessentabel voor de derde graad is bijgevolg nog onder voorbehoud. 

2de Graad

Algemene VormingUur
Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

LO

2

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3

Totaal

17


Specifieke Vorming3de4de
Kunst & Context
1

1

Woord
Tekst
2

2

Drama
3

-

Drama & toneel
-

3

Media
1

1

Stem & spreken
2

2

Nederlands
4

4

Tekstanalyse
1

1

Beweging
2

2

Muziek
1

-

Stemvorming
-

1

Totaal woord

16

3de Graad

Algemene Vorming5de6de
Godsdienst
2

2

Aardrijkskunde
1

1

Engels
2

2

Frans
2

2

Geschiedenis
2

2

LO
2

2

Natuurwetenschappen
2

1

Nederlands
5

5

Wiskunde
2

3

GIP
-

2

Totaal
20

21


Specifieke Vorming5de6de
Kunst & Context
1

1

Woord
Tekst
2

3

Maak-atelier
2

-

Keuzevak
1

1

Public speaking
-

1

Tekstanalyse
2

2

Beweging
1

1

Muziek
-

1

Stemvorming
1

-

Toneel
3

3

Stem & spreken
1

-

Totaal woord
13

12

Toelatingsvoorwaarden

  •  Het onderliggend leerjaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben
  •  Slagen in een artistieke toelatingsproef (zaterdag 1 juli 2023 of woensdag 23 augustus 2023):
    - Voordracht van prozastukken en poëzieteksten (worden op voorhand toegezonden)
    - Acteertest
    - Test taal en tekstanalyse

Registreer je voor de toelatingsproef!

Meer info over de toelatingsproef

Verder studeren?

Je hebt je diploma kunsthumaniora, en wat nu? Je bent alvast zeer goed artistiek geschoold om het hoger kunstonderwijs aan te vatten. Dat kan in binnenland (AP Antwerpen, Parts Brussel) of buitenland (Codarts Rotterdam, Fontys Tilburg, Artez Arnhem…)

Dans zal altijd een belangrijke rol in je leven spelen, maar je verkiest een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding? Ook dat kan. Met de brede waaier aan algemene vakken die je hebt gevolgd kan je ook naar andere studierichtingen in het hoger onderwijs.