Skip to main content

Studierichting Circus

Deze opleiding is een optie binnen de studierichting Woordkunst-Drama.  De focus bij de algemene vakken op talen en literatuur en bij de artistieke vakken op podiumkunst, afgestemd op de hedendaagse podiumpraktijk en het medialandschap. Doorheen de opleiding bouw je visie en technische basis op in spreken, spelen en maken.

Leerlingen die kiezen voor de optie circuskunstenaar, onderzoeken de relatie tussen lichaam, object en ruimte in een aangepast curriculum.

Doorheen je opleiding word je begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met voortdurende tussentijdse feedback en een constructieve eindbeoordeling.

We werken nauw samen met Cirkus in Beweging en maken gebruik van drie toplocaties met specifieke infrastructuur: Kapelzaal Cirkus in Beweging, Hal 5, Turnzaal Blauwput.

Onze school heeft een eigen internaat dat enkel open staat voor leerlingen van Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Lessentabel doorstroom-finaliteit
richting Woordkunst-drama optie Circus

Het leerprogramma omvat zowel algemene als artistieke vakken. De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en coaching, repetities, ...

De lessen lopen over een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag (ook op woensdagnamiddag).

Elke dag starten om 9.00 uur tot 16.50 uur.
Elke dag eindigen om 16.50 uur, behalve vrijdag (15.50 uur).

3de graad

Algemene Vorming5de jaar6de jaar
Godsdienst
2

2

Aardrijkskunde
1

1

Engels
2

2

Frans
2

2

Geschiedenis
2

2

LO
2

2

Natuurwetenschappen
2

1

Wiskunde
2

3

GIP
-

1

Totaal
15

16


Specifieke Vorming5de jaar6de jaar
Kunstbeschouwing
1

1

Nederlands
4

4

Toneelatelier
3

3

Maak-atelier
2

-

Media
-

1

Muziek
-

1

Totaal woord
11

10

Creatie
2

2

Acrobatie
2

2

Specialisatie
4

4

Muziek
1
Creatie GIP
-
1
Totaal circus
8

9

Toelatingsvoorwaarden

  •  Het onderliggend leerjaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben
  •  Slagen in een artistieke toelatingsproef (1 juli 2024 of 22 augustus 2024):
    - Je neemt deel aan een les acrobatie en circusspecialisaties en je krijgt een creatieve opdracht. Daarnaast is er een motivatiegesprek, kracht- en lenigheidstest en fysieke screening.
    - Voordracht van prozastukken en poëzieteksten 
    - Acteertest
    - Test taal en tekstanalyse

Registreer je voor de toelatingsproef!

Meer info over de toelatingsproef

Verder studeren?

Je hebt je diploma kunsthumaniora, en wat nu? Je bent alvast zeer goed artistiek geschoold om het hoger kunstonderwijs aan te vatten. Dat kan aan de circushogescholen te Brussel (ESAC), Tilburg (ACaPA) of Rotterdam (Codarts).

Circus zal altijd een belangrijke rol in je leven spelen, maar je verkiest een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding? Ook dat kan. Met de brede waaier aan algemene vakken die je hebt gevolgd kan je ook naar andere studierichtingen in het hoger onderwijs.​​​​​​​