Skip to main content

Vooropleiding Muziek

Voorbereidend 7e jaar op hoger muziekonderwijs

Meer weten? Gebruik het contactformulier en we bellen je met veel plezier op voor meer toelichting.

Overweeg je om hogere muziekstudies aan te vatten maar heb je nog onvoldoende technische of artistieke bagageBen je gebeten door muziek en enorm gemotiveerd, maar lopen de toelatingsproeven nog niet zoals je zou willen? Wil je graag een jaar de tijd nemen om je artistieke mogelijkheden te leren kennen en ontwikkelen? Ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs? Dan is het voorbereidend jaar Muziek  aan het Lemmensinstituut absoluut iets voor jou!

Doorheen deze uitdagende en intensieve éénjarige opleiding krijg je de kans om op technisch en artistiek vlak te groeien. Je werkt in kleine groep en wordt nauwgezet opgevolgd door het docententeam. Zij coachen je, helpen je bij de uitbouw van je talentontwikkelingsplan en bereiden je voor op de toelatingsproeven.

Met deze stevige rugzak kan je vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We werken hiervoor nauw samen met de opleiding muziek van LUCA School of Arts op dezelfde campus. 

Lessentabel

Het curriculum bestaat uit een heel gevarieerd aantal gemeenschappelijke vakken zoals lezing en gehoor, muziektheorie en -analyse, stemvorming, harmonie, piano en begeleiding, lichaamsbewustzijn, koor, creatief musiceren en improvisatie.

Bij je inschrijving en de aanvang van deze vooropleiding muziek kan je kiezen uit één van de volgende opties: compositie, instrument/zang of muziekpedagogie. Al deze opties bereiden je dan heel specifiek en gericht voor op de overeenkomstige afstudeerrichtingen in het hoger onderwijs.

Naast je officiële inschrijving voor het ‘Voorbereidend Jaar’ kan je je, weliswaar zonder enige verplichting, ook reeds inschrijven bij LUCA School of Arts. Dit gebeurt dan via een creditcontract waarbij jou één opleidingsonderdeel wordt aangeboden nl. Kunstgeschiedenis. Het is een eerste trimester vak ter waarde van 6 studiepunten leerkrediet met examen in januari. Deze extra inschrijving biedt je de mogelijkheid om gebruik te maken van de studentenvoorzieningen van KU Leuven.

Algemeen gedeelteUur
Stemvorming

0,5

Piano en begeleiding

0,5

Creatief musiceren

2

Muziektheorie

2

Muziekanalyse

3

Notenleer

8

Harmonie

2

Lichaamsbewustzijn

2

Kunst in context (optie LUCA)

4,5 (semester 1)

Koor (optie LUCA)

2

Keuze gedeelte - 1 optieUur
Instrument/zang

1

Pedagogie piano

0,5

Compositie piano

0,5

Toelatingsvoorwaarden

  • Het diploma secundair onderwijs behaald hebben
  •  Slagen in een artistieke toelatingsproef. Voor de toelatingsproef kan je kiezen uit 2 opties:
  1. Je waagt je kans bij LUCA School of Arts en neemt deel aan de proeven in de hoop toegelaten te worden tot de bacheloropleiding. Indien je niet slaagt, kan dezelfde toelatingscommissie je eventueel wel toelaten tot het voorbereidend jaar. Registreer je in dat geval bij de toelatingsproeven van LUCA School of Arts.
  2. Je neemt deel aan de toelatingsproeven van Kunsthumaniora Lemmensinstituut op:
    • 1 juli 2024
    • 22 augustus 2024
    Deze proef bevat volgende onderdelen: vocale proef, gehoorproef, instrumentale proef. Daarnaast is er ook een motivatiegesprek. Registreer je hier voor deze toelatingsproef.


Let op: we kunnen je niet inschrijven indien je het voorbereidend jaar Bijzondere Muzikale Vorming reeds eerder volgde aan een andere school.

Dit zijn de voorbereidingen voor de toelatingsproeven: